پنجره

چه دعایی کنمت بهتر ازین"""""""""""" که خدا پنجره ی باز اتاقت باشد

نیمه شعبان مبارک باد

* * * * * * * * * * * * * * *

بر چهره پر ز نور مهدی صلوات بر جان و دل صبور مهدی صلوات
تا امر فرج شود مهیا بفرست بهر فرج و ظهور مهدی صلوات

 

* * * * * * * * * * * * * * *

 

کاش می شد در میان لحظه ها لحظه ی دیدار را نزدیک کرد
میلاد نور مبارک

* * * * * * * * * * * * * * *

http://www.sibtayn.com/fa/index.php?option=com

_content&view=article&id=9213&Itemid=1696

http://valasr14.persianblog.ir

نیمه شعبان مبارک باد

 

 http://narjeskhaton.persianblog.ir

 

 

 

[ چهارشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۰ ] [ 22:7 ] [ ن.غ ]

[ ]